woensdag 28 september 2011

Thuiszorg luidt alarmbel


De organisatie Landelijke Thuiszorg (archieffoto) heeft aan de alarmbel getrokken.
De Vlaamse overheid wordt met aandrang gevraagd middelen vrij te maken om de werkomstandigheden veilig, comfortabel en hygiënisch te maken voor de thuiszorgers.

Tegelijkertijd moet ook de werkdruk naar beneden. Door de vergrijzing dreigt bovendien een tekort aan hulpverleners.

De vergrijzing van de bevolking dreigt de arbeidsmarkt nog meer onder druk te zetten


Door de huidige uitstroom van 50-plussers komen er de volgende jaren honderdduizenden jobs vrij op de Belgische arbeidsmarkt,
zo berekende professor Luc Sels (K.U.Leuven). Ironisch genoeg hebben werkzoekende 50-plussers bitter weinig kans op een nieuwe job.
Luc Seis, decaan aan de Faculteit Economie van de K.U.Leuven, stelde zijn studie voor op het forum over 50-plussers van werkgeversorganisatie VBO. Volgens Sels zullen door de huidige uitstroom van 50-plussers én de groei van de werkgelegenheid er tot 2015 meer dan 770.000 jobs vrijkomen op de Belgische arbeidsmarkt. «Waar gaan we die mensen halen?» vraagt hij zich af.

Vooral Vlaanderen dreigt de rekening gepresenteerd te krijgen. De vervangingsvraag van 50-plussers in Vlaanderen wordt berekend
op 304.800 tussen 2010 en 2015.
Daarbovenop komt er nog een groei van de tewerkstelling van naar schatting 153.400 banen. «Dat is een toename met 36% van
het aantal vacatures in Vlaanderen. En de arbeidsmarkt is er al zo krap», waarschuwt Sels.
De professor berekende dat bepaalde sectoren bijzonder kwetsbaar zijn. In de sector van maatschappelijke dienstverlening zou het aantal vrijgekomen plaatsen door de vergrijzing de volgende jaren verdubbelen. Gezondheidszorg kan zich verwachten aan een stijging van het aantal vacatures met 60%. Sels meent dat die vacatures niet alleen kunnen ingevuld worden door de klassieke reserve van 20- tot 49-jarigen, want de activiteitsgraad in Vlaanderen ligt daar nu al op een recordniveau.

Volgens de professor ligt het probleem bij de 50-plussers, waar te veel mensen te vroeg stoppen met werken.
Omgekeerd geraken werkzoekende 50-plussers nog maar heel moeilijk aan de bak in ons land. Meer nog, de kans dat een 50-plusser die in België zijn baan heeft Verloren opnieuw aan de slag gaat, is bij de laagste in Europa.
«Voor alle andere landen tekenen we een hertewerkstellingskans op die minstens twee keer zo hoog ligt», luidde het Sels verwijst naar de lage bereidheid van Belgische werkgevers om 50-plussers aan te werven.

De grote loonspanning tussen jongeren en ouderen kan een verklaring zijn voor hun aarzeling.
«Bovendien kan je moeilijk verwachten dat bedrijven 50-plussers aanwerven wanneer die een jaar later kunnen vertrekken op brugpensioen of tijdskrediet, ten koste van de onderneming), merkt VBO-voorzitter Pierre Alain De Smedt op.
Volgens die laatste is een geleidelijke uitdoving van het brugpensioen een absolute must om het vergrijzingspmbleem aan te pakken.
«Zolang het brugpensioen blijft bestaan, zullen zowel werknemers als werkgevers er gebruik van blijven maken.»

vrijdag 23 september 2011

iPad maakt Limburgse vlaai goedkoper !Een bakkerijgroothandel uit Nederlands Limburg heeft zowat 60 bakkers een iPad cadeau gedaan. Hiermee kunnen de bakkers heel eenvoudig hun bestellingen doorgeven aan de groothandel. Alle partijen spreken van een groot succes. Door de verbetering van de efficiëntie kunnen de prijzen naar beneden en genieten de klanten dus van goedkopere vlaai en sandwiches…

dinsdag 20 september 2011


Lokale ondernemers die samenwerken en een webwinkel beginnen; we zien het steeds vaker. Nieuwste spelers op de markt zijn vier winkeliers uit Twente die een webwinkel startten onder de naam Twentevers. Een groenteman, een bakker en een slager verkopen hun waren nu online voor iedereen uit de buurt.

Zo’n stap kan gezien worden als een poging om de concurrentie met online ondernemers, die steeds meer terrein winnen, aan te gaan, maar zoveel concurrentie is er online nog niet in de etenswarenbranche. Het is dan ook vooral een extra service richting de klanten. “Er zijn steeds meer mensen die weinig tijd hebben en daardoor niet naar de winkel kunnen komen. Ook voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn, is het een ideale service”, aldus groenteman Gert-Jan Wiemerink op GoorsNieuws.nl.

Stenen winkeliers werken online samen

Desondanks lijkt het een trend te worden voor offline ondernemers om hun krachten te bundelen en zich samen online te presenteren in een webwinkel. Eerder werd Topshoe.nl gelanceerd, een samenwerking tussen 22 schoenenverkopers die samen 35 stenen winkels hebben. En de website Twentevers.nl is een uitbreiding van het concept dat in Zuid-Holland draait onder de titel RegioVers.

Cubigo is speciaal ontwikkeld om deze (digitale) behoeften voor zowel de handelaar  als de consument in te vullen.

Cubigo is zeer eenvoudig in gebruik, richt zich lokaal tot de consument en brengt deze in verbinding met  de handelaren, het verenigingsleven, wijken en gemeenten.


Gratis registreren voor de particulier kan op www.cubigo.com . Handelaren en verenigingen sturen best eerst even een berichtje naar info@cubigo.com.

Bron: www.webwinkelweblog.nl

zaterdag 17 september 2011

CUBIGO op computerfestival Eurosys 2011

Wat is Cubigo ?

Eén bejaarde op zeven heeft geen sociaal contact !


Zo'n 16% van de 65- tot 75-jarigen in ons land heelt op een doordeweekse dag helemaal geen sociaal contact. Dat blijkt uit een studie van de FOD Financiën en de onderzoeksgroep TOR-VUB, die de vrijetijdsindeling van senioren onder de loep nam in 2005. In vergelijking met 1999 werd in 2005 meer tijd gespendeerd aan vrije tijd en verplaatsingen. Minder tijd gaat naar slapen en rusten, huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging en sociale contacten.

De gemiddelde 65-plusser brengt het grootste deel van de dag - 9 uur en 28 minuten - al slapend of rustend door. Daarnaast blijkt televisiekijken de populairste vrijetijdsbesteding, goed voor drieënhalfuur per dag.

Zo'n 10% van de onderzochte groep stond in 2005 mee in voor de opvang en
opvoeding van kleinkinderen, een aanzienlijke stijging in vergelijking met 1999(6,9%).

bron: metro, april 2011