woensdag 28 september 2011

De vergrijzing van de bevolking dreigt de arbeidsmarkt nog meer onder druk te zetten


Door de huidige uitstroom van 50-plussers komen er de volgende jaren honderdduizenden jobs vrij op de Belgische arbeidsmarkt,
zo berekende professor Luc Sels (K.U.Leuven). Ironisch genoeg hebben werkzoekende 50-plussers bitter weinig kans op een nieuwe job.
Luc Seis, decaan aan de Faculteit Economie van de K.U.Leuven, stelde zijn studie voor op het forum over 50-plussers van werkgeversorganisatie VBO. Volgens Sels zullen door de huidige uitstroom van 50-plussers én de groei van de werkgelegenheid er tot 2015 meer dan 770.000 jobs vrijkomen op de Belgische arbeidsmarkt. «Waar gaan we die mensen halen?» vraagt hij zich af.

Vooral Vlaanderen dreigt de rekening gepresenteerd te krijgen. De vervangingsvraag van 50-plussers in Vlaanderen wordt berekend
op 304.800 tussen 2010 en 2015.
Daarbovenop komt er nog een groei van de tewerkstelling van naar schatting 153.400 banen. «Dat is een toename met 36% van
het aantal vacatures in Vlaanderen. En de arbeidsmarkt is er al zo krap», waarschuwt Sels.
De professor berekende dat bepaalde sectoren bijzonder kwetsbaar zijn. In de sector van maatschappelijke dienstverlening zou het aantal vrijgekomen plaatsen door de vergrijzing de volgende jaren verdubbelen. Gezondheidszorg kan zich verwachten aan een stijging van het aantal vacatures met 60%. Sels meent dat die vacatures niet alleen kunnen ingevuld worden door de klassieke reserve van 20- tot 49-jarigen, want de activiteitsgraad in Vlaanderen ligt daar nu al op een recordniveau.

Volgens de professor ligt het probleem bij de 50-plussers, waar te veel mensen te vroeg stoppen met werken.
Omgekeerd geraken werkzoekende 50-plussers nog maar heel moeilijk aan de bak in ons land. Meer nog, de kans dat een 50-plusser die in België zijn baan heeft Verloren opnieuw aan de slag gaat, is bij de laagste in Europa.
«Voor alle andere landen tekenen we een hertewerkstellingskans op die minstens twee keer zo hoog ligt», luidde het Sels verwijst naar de lage bereidheid van Belgische werkgevers om 50-plussers aan te werven.

De grote loonspanning tussen jongeren en ouderen kan een verklaring zijn voor hun aarzeling.
«Bovendien kan je moeilijk verwachten dat bedrijven 50-plussers aanwerven wanneer die een jaar later kunnen vertrekken op brugpensioen of tijdskrediet, ten koste van de onderneming), merkt VBO-voorzitter Pierre Alain De Smedt op.
Volgens die laatste is een geleidelijke uitdoving van het brugpensioen een absolute must om het vergrijzingspmbleem aan te pakken.
«Zolang het brugpensioen blijft bestaan, zullen zowel werknemers als werkgevers er gebruik van blijven maken.»

Geen opmerkingen:

Een reactie posten