zaterdag 17 september 2011

Eén bejaarde op zeven heeft geen sociaal contact !


Zo'n 16% van de 65- tot 75-jarigen in ons land heelt op een doordeweekse dag helemaal geen sociaal contact. Dat blijkt uit een studie van de FOD Financiën en de onderzoeksgroep TOR-VUB, die de vrijetijdsindeling van senioren onder de loep nam in 2005. In vergelijking met 1999 werd in 2005 meer tijd gespendeerd aan vrije tijd en verplaatsingen. Minder tijd gaat naar slapen en rusten, huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging en sociale contacten.

De gemiddelde 65-plusser brengt het grootste deel van de dag - 9 uur en 28 minuten - al slapend of rustend door. Daarnaast blijkt televisiekijken de populairste vrijetijdsbesteding, goed voor drieënhalfuur per dag.

Zo'n 10% van de onderzochte groep stond in 2005 mee in voor de opvang en
opvoeding van kleinkinderen, een aanzienlijke stijging in vergelijking met 1999(6,9%).

bron: metro, april 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten